A    B    C   D    E    F    G    H    I     K    L    M   O    P    R    S    T    V

Abutment: Köprü yaparken destek alınan diş veya diş dokusu
Amalgam: Gümüş içerikli dolgu
Anestezik: Geçici his kaybına neden olan ajan
Anterior: Dişlerin ön yüzeyleri
Apeks: Diş kök ucu
Apse: Bir yerde irin birikmesi
Asepsis: Mikroorganizma içermeyen
Atrizyon: Dişlerdeki aşınmalar
Avulse: Travma nedeniyle dişin soketten çıkması
Bleaching: Diş beyazlatma
Bruksizm: Diş sıkma
Caries: Çürük
Cross-bite: Diş çapraşıklığı
Decay: Diş çürüğü
Dentistry: Diş Hekimliği
Diagnosis: Teşhis
Diestema: Dişler arasındaki aralık
Distal: Dişin arka yan bölümü
Edentulous: Tamamen dişsizlik
Eksizyon: Kesip çıkarmak
Endodonti: Diş hekimliğin kök-kanal tedavisiyle uğraşan uzmanlık dalı
Erüpsiyon: Diş sürmesi
Filling: Dolgu
Floss: Diş ipi
Fluoride: Flor
Fracture: Kırık
Gingivitis: Dişeti hastalığı
Hemorrhage: Kanama
Hemostasis: Kanamayı durdurmak
İmpaction: Dişlerin gömülü kalması
İmplant: Vida şeklinde kaybedilen dişlerin yerini yerleştirilen titanyum maddeler
İncisal: Ön dişlerin kesici yüzü
İncisor: Üst-alt ön dişler
İnterproximal: Dişlerinin birbirine komşu yüzeyleri
Kanin: Köpek dişi
Kavite: Diş üzerindeki çürük temizlendikten sonra oluşan boşluk
Klorheksidin: Anti-bakteriel ajan
Kompozit: Diş rengindeki dolgu
Kron: Diş kaplaması
Lingual: Alt dişlerin dile bakan yüzeyleri
Mesial: Dişlerin orta hatta yakın yan yüzeyleri
Molar: Arka azı dişler
Oklüzal: Dişlerin çiğneyici yüzeyleri
Oklüzyon: Üst-alt dişlerin kapanışa gelmesi
Open bite: Açık kapanış
Ortodonti: Çene ve diş bozukluklarının oluşmasını engelleyen veya düzelten uzmanlık dalı
Palatinal: Dişlerin damağa bakan yüzeyleri
Panoramik film: 2 boyutlu tüm dişleri gösteren büyük film
Periapikal: Dişleri ve köklerini gösteren küçük film
Periodontoloji: Dişeti hastalıklarını tedavi eden uzmanlık dalı
Permanent teeth: Kalıcı dişler
Pin: Dişin içerisine tutuculuğu arttırmak için yerleştirilen vida
Polish: Parlatma
Post: Dişin kökü içerisine yerleştirilen büyük pin
Posterior: Dişlerin arka yüzeyleri
Premolar: Küçük azı dişleri
Prescription: Reçete
Prosthesis: Protez
Prosthodontics: Protez uzmanı
Pulpa: Dişin içerindeki damar ve sinirlerden oluşan canlı doku
Radiograph: Film
Root: Diş kökü
Rubber dam: Tedavi edilen dişi ağızdan izole eden plastik örtü
Scaling: Diş taşı temizliği
Sealant: Çürük önleyici ince dolgu
Sedasyon: Hastayı ilaç vererek sakinleştirmek
Tempromandibular Joint (TMJ): Çene eklemi
Torus: Ağızdaki kemik çıkıntıları
Veneer: Diş renginde dişin ön yüzeyine yerleştirilen kaplamalar
Wisdom tooth: Süt dişi
Xerostomia: Ağız kuruluğu