Metal ya da estetik dişler üzerine sabit yapışan braketler kullanmadan dişlerdeki çapraşıklık, yer sapmaları gibi pozisyonel ve estetik anomalileri düzeltme yöntemidir.

Hastanın ölçüsü alınarak laboratuvarda problemin şiddetine ve tipine göre bir dizi plak hazırlanır.

Hasta bunları belirli bir sıra içinde genelde yemekler hariç tam gün olarak hekimin önerilerine göre kullanır.

Şeffaf plaklarla Ortodontik Tedavi